Tips, verktyg, kunskap & forskningGrundläggande kunskap om NPF och hur det tar sig uttryck

Vad är NPF, ADHD, autism, Tourettes och språkstörning och hur tar det sig uttryck. Flickor med NPF. Utredning & diagnostisering, medicinering. Samtidiga diagnoser. Funktion. Läs mer här

Tips och verktyg för dig som är ung med NPF

ADHD, autism, Tourettes, språkstörning, läs- och skrivsvårigheter, räknesvårigheter. Känslor & självkänsla. Relationer & stress. Psykisk ohälsa, tvång & trots. Skola & skolfrånvaro. Basbehov & funktioner. Utredning & behandling. Läs mer här

Tips och verktyg för dig som är vuxen, förälder eller äldre med NPF.

Autismguide, kurs om autism. Basbehov & koncentrationssvårigheter. Struktur & rutiner. Stress & känslor. Aggression & psykisk ohälsa. Jobb & service. Konkreta verktyg. Läs mer här

Tips och verktyg för dig som är förälder eller anhörig till barn eller unga med NPF

Föräldrastöd & basbehov. Skola & skolfrånvaro. Problembeteende & psykisk ohälsa. Nätkoll & mot vuxenlivet. Konkreta verktyg. Läs mer här


Tips och verktyg för dig som arbetar professionellt med personer med NPF eller som träffar personer med NPF i ditt arbete

För förskolan/daghem, fritidshem, skolan, högskolan, studie- och yrkesvägledaren, idrottsledaren, arbetsgivaren, äldreomsorgen, socialvården, sjukvården, BUP. Konkreta verktyg. Läs mer här.  

Nationella riktlinjer för vård för personer med NPF samt beskrivning av rekommenderade metoder med litteraturtips

Lösningsfokuserad metod, tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande, kognitivt stöd, positivt beteendestöd, Nepsy-coachning, KBT. Läs mer här.  

Information om samhällets stöd särskilt för dig som bor på Åland

Samhällets stöd & intresseföreningar. Läs mer här.  

Extra material för dig som är intresserad av att veta lite mera om NPF

Forskning & litteratur. På engelska. Hemsidor & serier. Utbildningar. Självskattningstest. Läs mer här

FAVORITER

utskrifter